Conservarea integrata a biodiversitatii prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitatile din jurul
Rezervatiei Creasta Cocosului


>> Scopul proiectului
>> Principalele activitati
>> Parteneri si Finantatori

www.undp.ro/environment/sgp
www.peacecorps.ro
www.epce.ro
www.panda.org/dcpo www.ecologic.romm.ro


Conservarea integrata a biodiversitatii din Rezervatia Creasta Cocosului cu implicarea comunitatilor locale

Parteneriat intersectorial pentru managementul integrat al rezervatiei Creasta Cocosului